Insights

Take-aways fra Kinas partikongres

Det er første gang i fem år, at kommunistpartiet mødes i samlet flok, og der skal tages mange vigtige beslutninger. Beslutningerne får stor betydning for danske firmaer med interesser i Kina.

Sense China afholdt en webinar om Kinas partikongres.